Liikettä  70-luvulta lähtien

Vuorelan Kunto eli VuoKu on perustettu v. 1972. Alusta asti tavoitteenamme on ollut tarjota liikkumisen mahdollisuuksia alueen asukkaille. 

Järjestämme ryhmäliikuntaa lapsille ja aikuisille, ylläpidämme latuja ja ulkoilureittejä sekä järjestämme erilaisia tapahtumia ympäri vuoden. 

Tapahtumat ovat pääsääntöisesti kaikille avoimia ja maksuttomia.

Reilu peli, suvaitsevaisuus ja eettisyys. 

VuoKun arvoja ovat reilu peli, suvaitsevaisuus ja eettisyys. 

Tavoitteitamme ovat hyvä hallinto ja terve talous, uudistuva ja kehittyvä toiminta, ajassa elävä viestintä ja näkyminen sekä innostus, yhteisöllisyys ja kiittäminen.

Porukalla liikutaan. 

Seurassamme on 

  • yksi kokoaikaisesti palkattu (toimintavastaava Katariina Hirvonen, vuorotteluvapaalla, sijaisena seuravastaava Tuija Nuutinen puh. 050 442 7766),
  • 25 ohjaajaa ja apuohjaajaa,
  • yli 50 aktiivista tiimiläistä ja
  • yli 800 jäsentä, joista yli 500 osallistuu aktiivisesti liikuntaryhmiimme.

Talkoohenki voimissaan. 

Seurassamme on aina ollut paljon talkoohenkeä ja innokkaita tekijöitä. Tästä konkreettinen esimerkki on VuoKu-talon valmistuminen Simpan rantaan vuonna 2018. 

Talon rakentamiseen osallistui puolentoista vuoden aikana 63 talkoolaista tehden yli 5000 talkootyötuntia. 

VuoKu-talo on liikuntaryhmien, tapahtumien, vuokraajien ja järjestöjen aktiivisessa käytössä. Tarkoituksenamme on tulevina vuosina kehittää Simpan aluetta edelleen koko perheen liikuntapaikaksi.