Vuosikokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Tilinpäätös kevätkokous pidetään helmi - huhtikuussa ja toimintasuunnitelma ja henkilövalinnat syyskokous pidetään loka - joulukuussa.

Johtokunta kutsuu seuran kokouksen koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä seuran internetsivuilla tai jäsenille lähetettävällä sähköpostilla tai seuran varsinaisen kokouksen määräämässä kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.