Lasten liikuntaryhmien tuntikuvaukset

Dance Kids 4-6 v tunneilla opetellaan helppoja tanssiaskeleita mukaansatempaavan musiikin tahtiin, pelataan, leikititään ja nautitaan tanssin ilosta!

Dance Mix 7-12 v tunneilla tutustutaan eri tanssilajeihin ja opetellaan helppoja koreografioita mukaansatempaavan musiikin tahtiin!

Kuntonyrkkeily 13+ sopii isommille lapsille ja nuorille. Tunneilla tehdään harjoituksia sekä itsenäisesti että parin kanssa. Tunnilla koko vartalo - erityisesti niska-hartiaseutu - saa liikettä. Tunnilla tehdään lisäksi monipuolisia lihaskuntoharjoituksia kehonpainolla ja lopuksi venytellään. Tunnit ovat kohtalaisen vauhdikkaita, mutta jokainen saa treenata oman kuntonsa mukaan.

Liikkari 3-4 v ja 5-6 v tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Lapsi harjoittelee kehonsa hallintaa ja liikunnan perustaitoja monipuolisesti ennen lajitaitoihin siirtymistä. Lapsen oma kokeilu, tekeminen, oivallus, ajattelu ja onnistuminen ovat kaiken ydin. Lapsi liikkuu joka neljäs tunti oman aikuisen kanssa. Kausihintaan sisältyy tehtävävihko.

Liikuntakerho  8-11v on suunnattu jo vanhemmille liikkujille. Tunneilla pelataan ja leikitään monipuolisesti sekä kehitetään koordinaatio ja yhteistyötaitoja.

Naperojumppa 2-3 v tunneilla leikitään ja liikutaan yhdessä aikuisen kanssa, vahvistetaan lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta sekä kehitetään liikkumisen ja leikkimisen taitoja. Tunneilla nautitaan liikunnan ilosta ja yhdessäolosta!

Nassikkapaini 4-6 v on luvallista kamppailua, puristamista, puristetuksi tulemista, toisen koskettamista, tasapainoilua ja koordinaation kehittämistä. Kisailu on kivaa, kokeile! Nassikkapaini sopii tytöille ja pojille.

Sähly 6-8 v ja  9-11v tunnilla pelaamme ja leikimme erilaisia leikkejä sekä harjoittelemme tekniikkaa pelien ja tehtäväratojen muodossa. Aikaisempaa sählykokemusta ei tarvita. Varusteena tulisi olla oma sählymaila, sisäpelikengät, suojalasit sekä juomapullo. Sopii tytöille ja pojille.

Voimistelu 4-6 v ja 7-12 v tunneilla tutustutaan ikätason mukaan erilaisiin voimisteluliikkeisiin ja -välineisiin. Tunneilla myös leikitään ja nautitaan musiikista sekä harjoitellaan parin ja ryhmän kanssa liikkumista. Sopii tytöille ja pojille.