Vuosikokoukset

Seura pitään vuosittain kaksi varsinaistan kokousta. Kevätkokous pidetään helmi- huhtikuussa ja 
syyskokous pidetään loka-joulukuussa.

Johtokunta kutsuu seuran kokouksen koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta ilmoittamalla 
siitä seuran internetsivuilla tai jäsenille lähetettävällä sähköpostilla tai seuran varsinaisen 
kokouksen määräämässä kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.